The Esports Club ShowdownBracket
Velocity Gaming vs Team Exploit

Best of 3
Velocity GamingVLT

2 0

11:51 AM UTC • Tue, 23 Nov
Team ExploitTex