2021 Emirates Esports FestivalBracket
SCYTES Esports vs Fraggerz

UB Finals

Best of 3
SCYTES EsportsSCYTES

0 2

10:11 AM UTC • Sat, 04 Sep
FraggerzFraggerz