2021 VCT: North America Stage 3 Challengers PlayoffsBracket
Team Envy vs TSM

UB Quarterfinal

Best of 3
Team EnvyEnvy

2 1

7:12 PM UTC • Wed, 11 Aug
TSMTSM