2022 Northern League of Legends Championship SpringRound Robin
X7 Esports vs NYYRIKKI

Best of 1
X7 EsportsX7

1 0

7:01 PM UTC • Mon, 17 Jan
NYYRIKKINYYRIKKI