2022 Elisa Open Suomi Season 1Group
KOVA Esports vs myllysuola

Best of 2
KOVA EsportsKOVA

2 0

5:45 PM UTC • Sat, 22 Jan
myllysuolamylly