2021 Liga TalentsBracket
Vivo Keyd vs INTZ

Semifinal

Best of 3
Vivo KeydKeyD

2 0

6:17 PM UTC • Fri, 22 Oct
INTZINTZ