2021 NPFBracket
struggletony vs Astralis Talent

Semifinal

Best of 3
struggletonystruggletony

2 1

9:41 PM UTC • Sat, 16 Oct
Astralis TalentAstralis.T