2021 William Hill CupBracket
Team Singularity vs NYYRIKKI

UB Semifinal

Best of 3
Team SingularitySingularity

2 0

3:15 PM UTC • Sat, 09 Oct
NYYRIKKIex-NYYRIKKI