2021 Intel Extreme Masters Season XVI Fall CISOpen Qualifier #2
Trasko vs MayBe

Best of 1
TraskoTrasko

1 0

9:00 PM UTC • Sat, 11 Sep
MayBeMayBe