2021 Tubecon Game Finnish ChampionshipBracket
HAVU Gaming vs NYYRIKKI

Final

Best of 3
HAVU GamingHAVU

2 0

6:25 PM UTC • Sat, 21 Aug
NYYRIKKIex-NYYRIKKI